PLA DE CAMINS COMARCA DEL MONTSIÀ – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016-2019

 

Municipi: Els Muntells

Camí: Del Terme i de la Mata

Import: 5.566,91€

Exercici: 2016