DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ DE TARRAGONA.

PEXI 2017

 

Atesa la concessió de la Diputació de Tarragona en concepte de la subvenció PEXI 2017 i segons la Llei General de Subvencions al seu article 18, donem publicitat a la subvenció.

 

Exp. Núm. 112/2017 

Nom de l’actuació: Millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Ens adjundicador: Diputació de Tarragona. 

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells. 

Municipi: Sant Jaume d’Enveja. 

Pressupost mínim a executar: 7.936,86€ 

Percentatge concedit: 95% 

Import concedit: 7.540,00€

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png