SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA

INVERSIÓ , GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS

EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ.

CONVOCATÒRIA 2018

 

 

D’acord amb les bases publicades al BOPT de la subvenció destinada a la inversió ,gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003 ,donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, amb les següents dades:

 

Exp. Núm.: 68/2018

Ens adjudicador: Diputació de Tarragona

Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Millores i adquisició mobiliari biblioteca municipal .

Pressupost mínim a executar: 5.555.56€

Percentatge concedit : 90%

Import concedit: 5.000€

 

 

 

 

C:\Users\PC-Pepi\Desktop\PLA_COL.png