Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2014 en concepte de Subvencions del programa PAM 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

  • Exp. núm. 2/007/14
  • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
  • Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells
  • Municipi: Sant Jaume d'Enveja
  • Concepte: PAM 2014
  • Pressupost elegible: 58.749,63 €
  • Percentatge concedit: 100%
  • Import concedit: 58.749,63 €


Diputació de Tarragona