Arquitecte tècnic

Josep A. Sancho Sancho

Horari d'atenció: Dimecres de 10'30 a 14'30 hores

Policia Local

Telèfon : 608 737 103

 

 

SERVEIS

Farmaciola: De dilluns a divendres de 11 a 15 hores

Consultori mèdic: Dilluns i dimecres de 14'30 a 17 hores

Dimarts i dijous de 11'30 a 14 hores

Divendres horari alternatiu setmanal, matí o tarda.

Infermeria: Els mateixos horaris del metge, a excepció del dimecres de 8 a 9 hores per a Extraccions de sang per analítiques .