ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Carrer Cesar Major,3
Presidenta: Rosa Callau Puchal

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES

Col.legi 16 de Febrer
C/Rodanxa, s/n
Telèfon: 671228863
Presidenta:Elisabeth Guart Gilabert

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURALS ELS MUNTELLS

C/Girona,10
Telèfon:977 479121    
President: Miguel Àngel Ferré Ferré


ASSOCIACIÓ DE DONES DELS MUNTELLS

C/Major, 191
Presidenta: Mª Jesús Beltri Porres


SOCIETAT DE CAÇADORS SANT LLORENÇ

C/Felip II,6
President: Valentí Puig Casanova

GRUP DE TEATRE JUVENIL

Plaça de la Vila ,1
Telèfon 977 479057
Contacte: Mariola Tixé