Ateses les bases específiques per a la concessió  de subvencions per interessos de préstecs, convocatòria 2015,  que concedeix la Diputació de Tarragona, destinades al  finançament dels interessos dels préstecs , destinats a finançar inversions i d'acord amb l'article 18.4 de la Llei General de subvencions, donem publicitat a l'esmentada subvenció. 


Beneficiari: E.M.D. Els Muntells

Concepte: Finançament dels interessos de préstecs.

Import: 993,10€
% concedit:100%

Diputació de Tarragona